Product

Met Check je kantoorwerkplek ben je verzekerd van een goed ingestelde werkplek voor elke medewerker. De productiviteit en effectiviteit van medewerkers wordt hierdoor verhoogd. Het risico op ziekte en ziekteverzuim wordt verlaagd. Bovendien, de kans op hoge boetes van de arbeidsinspectie verkleind. Je voldoet immers aan de wettelijke verplichtingen.

Check je kantoorwerkplek is een online instructie en e-learning voor beeldschermwerkers. De instructie legt stap voor stap, geïllustreerd met filmpjes en foto’s uit jullie eigen werksituatie, uit hoe een werkplek correct ingericht wordt. Denk hierbij aan het instellen van het beeldscherm, de stoel en het bureau. Medewerkers volgen de instructie op een moment dat het uitkomt. Doordat medewerkers het programma online volgen, bespaart men tijd. Na het volgen van de instructie wordt direct getest of men de uitleg begrepen heeft. De uitslag van de test wordt gearchiveerd.

Checkjekantoorwerkplek is één van de toepassingen van het softwarepakket RiskSurvey. Deze tool is tevens geschikt voor andere toepassingen, zoals e-learning over veiligheid, werkbeleving, omgaan met gevaarlijke stoffen, medewerkertevredenheidsonderzoek. Wij laten u graag kennismaken met de toepassingsmogelijkheden.

Neem voor meer informatie contact met ons op via 023 7114630 of info@checkjekantoorwerkplek.nl

Download hier de brochure.

Wet- en regelgeving

Arboportaal

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vind je heel veel informatie over arbowetgeving.

Wet Flexibel Werken treedt in werking per 1 januari 2016

Deze nieuwe wet vervangt de oude wet Aanpassing Arbeidsduur en heeft tot doel flexibel werken te bevorderen doordat werknemers meer mogelijkheden krijgen om thuis te werken en op voor hen gunstige tijden te werken. Naast aanpassing van de arbeidsduur regelt de nieuwe wet ook de aanpassing van de werktijden en de arbeidsplaats.

Lees hier meer over deze wet.

Dossier thuiswerken

De definitie thuiswerker wordt nog vaak gebruikt, maar dit begrip dekt niet de lading. Al in 2012 is het begrip verruimd van de thuiswerkplek naar plaats- en tijdgebonden arbeid op andere plaatsen dan ‘in een woning’. Daarmee komen die andere plaatsen dan ‘in een woning’ ook onder het beperktere Arbo regime te vallen zoals nu voor de thuiswerker geldt.

Er is een specifieke Europese regeling voor thuiswerken. De regels hebben betrekking op de registratie en vergoeding van thuiswerkers, maar ook de veiligheid en gezondheid zijn erin geregeld. Op de website Arbokennisnet staat een compleet dossier over thuiswerken. Je vindt het dossier hier.

Laatste Nieuws

Samenwerkingen / Referenties

Over ons

Check je kantoorwerkplek is door Risk Survey BV op de markt gebracht. Risk Survey is een samenwerking tussen Zookini en tri-plus.

Zookini is een full service webbureau met jarenlange ervaring in het bouwen van ingewikkelde en minder complexe oplossingen. Meer informatie vindt u op www.zookini.nl

tri-plus is een adviesbureau, gespecialiseerd in arbeidsveiligheid. tri-plus werkt praktijkgericht en past nieuwe technologie innovatief toe. Meer informatie vindt u op www.tri-plus.nl

De techniek achter Check je kantoorwerkplek is ook inzetbaar voor andere oplossingen. Wil je hierover van gedachte wisselen, dan staan wij daar uiteraard voor open.

Contact


Risk Survey BV

Wijkermeerstraat 7
2131 HB Hoofddorp

info@checkjekantoorwerkplek.nl

023 - 711 46 30